Verzenden & retourneren

Wij verwijzen naar artikel 5 van onze algemene voorwaarden.

Herroepen van een bestelling:

De klant-consument heeft overeenkomstig het Wetboek Economisch Recht bij een verkoop op afstand de mogelijkheid om binnen de veertien kalenderdagen af te zien van zijn aankoop. Deze termijn vangt aan de dag na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de bestelde goederen fysiek in bezit krijgt of na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt wanneer de bestelling verschillende goederen omvat die in verschillende zendingen worden geleverd of één bepaald goed dat in verschillende zendingen wordt geleverd. De klant-consument moet hiertoe een herroepingsformulier (zie onder) invullen of een ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen (vb. fax, e-mail, brief).

Dit herroepingsrecht geldt niet voor de levering van goederen die specifiek volgens de aanwijzingen van de consument vervaardigd zijn of goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; alsook voor de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant het besluit de overeenkomst te herroepen aan Ecareprotect heeft medegedeeld, ongeopend, onbeschadigd en in de originele verpakking aan Ecareprotect terug te zenden of te overhandigen samen met een kopie van de factuur.

Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt de klant alle betalingen die hij/zij tot op dat ogenblik heeft gedaan voor de teruggezonden goederen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Ecareprotect geboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat Ecareprotect op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant de overeenkomst te herroepen, van Ecareprotect terug. Ecareprotect is gerechtigd de terugbetaling op te schorten tot zij de goederen heeft ontvangen of de klant heeft aangetoond dat de goederen werden teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Ecareprotect betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal er de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De kosten van het terugzenden van de goederen of, indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, de kosten van transport van de goederen, blijven ten laste van de klant. De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

De retourkosten van garantiezendingen naar de klant neemt Ecareprotect voor haar rekening.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »